Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Lubelskiego PTT!

Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie art. 15zzzc Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 kadencja Zarządu Okręgu Lubelskiego PTT została przedłużona. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym wybory nowych władz mają się odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia stanu epidemii nie później niż do dnia 30.09.2021 roku, natomiast zatwierdzenie sprawozdań Okręgu (zwłaszcza finansowego) zgodnie ze statutem PTT będącym aktem prawa „wewnątrzkorporacyjnego”ma nastąpić najpóźniej do 31.08.2020 roku. O wszelkich zwołanych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *