Aktualności

Zobacz więcej nowości

Cennik

Płatne na konto Zarządu Okręgu Lubelskiego PTT
PKO BP S.A. 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979
Płatne na konto Zarządu Okręgu Lubelskiego PTT
PKO BP S.A. 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979
TANCERZ, ZAWODNIK
Opłata za wydanie numeru ID (klasa H-S, formacje, srebro i złoto, ProAm, Zawodowcy)
20 zł (jednorazowo)
Składka członka zwyczajnego (klasa H-S, formacje, srebro i złoto, ProAm, Zawodowcy)
50 zł za rok
Wpis członków zwyczajnych do rejestru zawodników:
klasy H, srebro i złoto, formacje
bezpłatnie
klasy G
50 zł za rok
klasy F-S, tancerz Pro z pary ProAm
80 zł za rok
klasy G po 30 czerwca
10 zł za rok
po 30 czerwca klasy F-S, tancerz Pro z pary ProAm
50 zł za rok
Wydanie pierwszej książeczki
bezpłatnie
Wydanie książeczki drugiej i kolejnych
20 zł
Opłata za przywrócenie numeru ID
20 zł
TURNIEJE PREMIUM lub OPEN
Za przekazanie praw organizacji turnieju PREMIUM lub OPEN - za każdy dzień
300 zł /1
Za udostępnienie modułu płatności on-line w CBD
50 zł
POZOSTALI CZŁONKOWIE
Składka członka zwyczajnego
20 zł za rok
Składka członka wspierającego
300 zł za rok
Płatne na konto Zarządu Głównego PTT
PKO BP S.A. I/O KRAKÓW 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310
TURNIEJE
Za przekazanie praw do organizacji:
Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Polski (Polish Open Championships)
1 200 zł /1
Pucharu Polski -Polish Cup
1 200 zł /1
Mistrzostw Polski PTT w LA, ST i 10T
1 200 zł /1
Pucharu Wieczystego
900 zł /1
Mistrzostw Regionów
900 zł /1
Akademickich Mistrzostw Polski
600 zł /1
Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych
600 zł /1
Grand Prix Polski
600 zł /1
Grand Prix Polski Seniorów
300 zł /1
Mistrzostw Klasy - za każdą klasę
500 zł /1
Pucharu Klas - za każdą klasę
500 zł /1
Turnieju międzynarodowego i z udziałem par zagranicznych
1. turnieje z udziałem par, sędziów z 1 kraju
100 zł dodatkowo
2. turnieje z udziałem par, sędziów z 2-3 państw
200 zł dodatkowo
3. turnieje międzynarodowe z udziałem par, sędziów z 4 i więcej państw
300 zł dodatkowo
Za złożenie protestu (opłata manipulacyjna) kaucja w wysokości
200 zł
Za udostępnienie modułu płatności on-line w CBD
50 zł
SĘDZIOWIE
Składka członka zwyczajnego
20 zł za rok
Wpis do rejestru sędziów i skrutinerów:
1. Kandydatów
150 zł za rok
2. Sędziów kategorii III
350 zł za rok
3. Sędziów kategorii II i skrutinerów
450 zł za rok
4. Sędziów kategorii I
550 zł za rok
5. Opłata manipulacyjna za opłatę nieterminową
200 zł
Oplata za egzamin na III kategorię sędziowską
500 zł
Opłata za egzamin na II kategorię sędziowską
650 zł
Opłata za egzamin na I kategorię sędziowska
700 zł
Opłata za egzamin na II kategorię skrutinerską
400 zł
Opłata za szkolenie sędziowskie
400 zł
Opłata za szkolenie skrutinerskie
250 zł
Wydanie książeczki dla sędziego
20 zł
WDC
Rejestracja sędziego międzynarodowego WDC - nowa rejestracja
175 zł za rok /2
Rejestracja sędziego międzynarodowego WDC - odnowienie rejestracji
150 zł za rok /2
Rejestracja sędziego międzynarodowego WDC - odnowienie rejestracji spóźnione (po 1 kwietnia)
225 zł za rok /2
Rejestracja tancerza zawodowego WDC - nowa rejestracja
138 zł za rok /2
Rejestracja tancerza zawodowego WDC - odnowienie rejestracji
125 zł za rok /2
Rejestracja nauczyciela tańca WDC - nowa rejestracja
75 zł za rok /2
Rejestracja nauczyciela tańca WDC - odnowienie rejestracji
75 zł za rok /2
Turniej rangi WDC lub WDC AL - zgodnie z cennikiem WDC                                                                                                    /1

1 - Uwaga:Jeśli w danym dniu rozgrywane są równocześnie turnieje różnych rang to opłacany jest tylko turniej rangi najwyższej (opłaty nie sumują się) z zastrzeżeniem zachowania opłat za sędziów i pary zagraniczne (pkt. 26-28).
2 - Ze względu na wahania kursowe wysokość składki może ulec korekcie.

Zarząd

Kontakt

Siedziba Lubelskiego Okręgu PTT

Prezes

Jerzy Oleszczyński
ul. Organowa 15 E
20-882 Lublin
email: pttlublin@gmail.com
tel. 603 605 525

Biuro czynne w poniedziałki,
prosimy o kontakt telefoniczny z Wiceprezes przed spotkaniem
ul. Żywnego 10, Lublin, Szkoła Tańca Lider

Wiceprezes 
Magdalena Gronowska
tel. 506 500 719 mgronowska@onet.eu

Wiceprezes

Maciej Gołębiowski tel. 793622912
m.golebiowski@karczmabida.com

 

Sekretarz

Konrad Buczma tel. 501 046 676, konradbuczma@gazeta.pl

Skarbnik

Rafał Szpyt tel. 790208856, rafalszpyt@gmail.com

Członkowie Zarządu

Dominika Dul tel. 609660626, duldominika@gmail.com

Rafał Wosiak tel. 536542302, rafalwosiak@gmail.com